پروژه ها

دیزل ژنراتورپرکینز,دیزل ژنراتورولوو,دیزل ژنراتورکامینز,فروش وخدمات پس از فروش دیزل ژنراتور,فروش دیزل ژنراتور,

دیزل ژنراتور,فروش دیزل ژنراتور,تابلوکنترل,بردکنترل,تابلواتوماتیک,تابلوسنکرون,کنوپی,کانتینر,بردکنترل دیپسی,

صفحه اصلی
 search
قبلی
خدمات و پشتیبانی
خدمات و پشتیبانی
مشاهده
معرفی شرکت آپسان موتورز پارس
معرفی شرکت آپسان موتورز پارس
مشاهده
دیزل ژنراتور و محصولات شرکت آپسان موتورز پارس
دیزل ژنراتور و محصولات شرکت آپسان موتورز پارس
مشاهده
پروژه ها
پروژه ها
مشاهده
جستجو
پروژه ها
پروژه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی
 Cummins Power: دیزل ژنراتور
 175kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1396-1395
پروژه :مجتمع تجاری اداری -شهرک غرب
 Volvo / Stamford: دیزل ژنراتور
500kva:توان اضطراری
تاریخ انجام: 1395
 
پروژه : برق رسانی جنوب کشور
 Cummins Power: دیزل ژنراتور
1400kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1396-1395
پروژه: معدن سنگ استان همدان
 Perkins / Stamford: دیزل ژنراتور
 550kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1395
پروژه: مخابرات
 Cummins / Stamford : دیزل ژنراتور
250kva & 550kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1396
 دیتاسنتر و مرکز IT : پروژه
 Volvo / Stamford: دیزل ژنراتور
 350kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1395
پروژه: سازمان انرژی اتمی
دیزل ژنراتور: MTU
توان اضطراری: 900kva
تاریخ انجام: 1396-1395
پروژه: برق رسانی جنوب کشور
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 2250kva / 6.6kv
تاریخ انجام: 1396
کنوپی دیزل ژنراتور | شرکت آپسان موتورز پارسدیزل ژنراتور کامینز | شرکت آپسان موتورز پارس
پروژه: نمایشگاه بین المللی تهران
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 250kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه: شرکت مخابرات
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 550kva
تاریخ انجام: 1396
دیزل ژنراتور | کنوپی | تابلو اتوماتیک | کامینز | ولوو دیزل ژنراتور | ولوو | استمفورد | شرکت آپسان موتورز پارس |
پروژه: نمایشگاه بین المللی تهران
دیزل ژنراتور
توان اضطراری
تاریخ انجام: 1394
پروژه: معدن سنگ استان همدان
Perkins / Stamford: دیزل ژنراتور
 550kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1395
دیزل ژنراتور کوپله فابریک | شرکت آپسان موتورز پارسدیزل ژنراتور کامینزپاور | شرکت آپسان موتورز پارس
پروژه: مجتمع تولید آسفالت
 Volvo / Meccalte : دیزل ژنراتور
 400kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1396
پروژه: سکوی نفت خلیج فارس
 Cummins Power: دیزل ژنراتور
 1100kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1396
دیزل ژنراتور | کامینزپاوردیزل ژنراتور کامینزپاور | شرکت آپسان موتورز پارس |
پروژه: نمایشگاه بین المللی تهران
دیزل ژنراتو
توان اضطراری

تاریخ انجام: 1394
پروژه: آب و فاضلاب کشور
 Cummins / Stamford: دیزل ژنراتور
 900kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1395
دیزل ژنراتور | کامینزپاوردیزل ژنراتور | cummins | stamford
پروژه: نمایشکاه بین المللی تهران
دیزل ژنراتور:
توان اضطراری:

تاریخ انجام: 1394
پروژه: ساختمان اداری نور
دیزل ژنراتور: Cummins / Stamford
توان اضطراری: 250kva
تاریخ انجام: 1395
دیزل ژنراتور کامینزپاور | شرکت آپسان موتورز پارسدیزل ژنراتور | کنوپی | canopy |
پروژه: تصفیه خانه بعثت
دیزل ژنراتور:Cummins Power
توان اضطراری: 1675kva
تاریخ انجام: 1396-1395
پروژه: نمایشگاه بین المللی شیراز
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 275kva
تاریخ انجام: 1395
دیزل ژنراتور | کنوپی | دیزل ژنراتور کوپله فابریکدیزل ژنراتور | کنوپی | آپسان موتورز پارس
پروژه: ساختمان روزنامه اطلاعات
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 550kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: مجتمع تجاری اداری کیش
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 500kva
تاریخ انجام: 1396
دیزل ژنراتور | کامینزپاوردیزل ژنراتور | شرکت آپسان موتورز پارس
پروژه: کلینیک تخصصی دکتر بیگلری
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 110kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: ساختمان مسکونی بهرنگ
دیزل ژنراتور: Doosan / Stamford
توان اضطراری: 130kva
تاریخ انجام: 1396
دیزل ژنراتور | کامینز | استمفورددیزل ژنراتور| کنوپی | کاناپی | شرکت آپسان موتورز پارس
پروژه:
دیزل ژنراتور:
توان اضطراری:
تاریخ انجام:
پروژه: ساختمان تجاری اداری گاندی
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 250kva
تاریخ انجام: 1395
دیزل ژنراتور پروژه خیامدیزل ژنراتور | کامینزپاور | کامینزپاور | کنوپی |
پروژه: پروژه خیام
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 550kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: پارک فن آوری اطلاعات
دیزل ژنراتور:Cummins Power
توان اضطراری: 550kva
تاریخ انجام: 1396-1395
دیزل ژنراتور ولوو | شرکت آپسان موتورز پارسکنوپی دیزل ژنراتور
پروژه: ساختمان اداری رسا
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 230kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: پارک چیتگر
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 150kva
تاریخ انجام: 1395
کنوپی شرکت آپسان موتورز پارس | دیزل ژنراتوردیزل ژنراتور کامینز | دیزل ژنراتور ولوو | آپسان موتورز پارس
پروژه: مرکز تجاری اداری
دیزل ژنراتور:Cummins /Stamford
توان اضطراری: 150kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: ساختمان اداری امام علی (ع)
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 250kva
تاریخ انجام: 1396
دیزل ژنراتور کامینز پاور | دیزل ژنراتور شرکت آپسان موتورز پارسدیزل ژنراتور سایلنت | کنوپی | شرکت آپسان موتورز پارس
پروژه: مجتمع فرهنگی و ورزشی( یزد)
دیزل ژنراتور:CumminsPower
توان اضطراری: 1100kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: مجتمع شهران
دیزل ژنراتور: Cummins / Stamford
توان اضطراری: 400kva
تاریخ انجام: 1396
 
کنوپی | فروش دیزل ژنراتور | قیمت دیزل ژنراتور کوپله فابریک کامینزپاور |تابلو سنکرون | تابلو اتوماتیک | دیزل ژنراتور
پروژه: مرکز IT و دیتاسنتر بانک
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 110kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه: برج مسکونی زمرد
تابلو سنکرون: DEEP SEA 8610
توان تابلو: 800A
تاریخ انجام: 1396
دیزل ژنراتور ولوو | شرکت آپسان موتورز پارسکنوپی شرکت آپسان موتورز پارس | دیزل ژنراتور
پروژه: ساختمان مرکزی برق منطقه ای سمنان
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 400kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: مجتمع در حال ساخت دروس
دیزل ژنراتور:CumminsPower
توان اضطراری: 250kva
تاریخ انجام: 1395
 
دیزل ژنراتور | ولوو پنتا | شرکت آپسان موتورز پارسدیزل ژنراتور | کنوپی | شرکت آپسان موتورز پارس |
پروژه: ساختمان مرکزی برق منطقه ای سمنان
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 400kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: مجتمع شهران
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 400kva
تاریخ انجام: 1396
 
کوپله دیزل ژنراتور | شرکت آپسان موتورز پارسشاسی پرخدار | دیزل ژنراتور  | کنوپی | آپسان موتورز پارس
پروژه:
دیزل ژنراتور:
توان اضطراری:
تاریخ انجام:
پروژه: طرح آبرسانی کمالشهر
دیزل ژنراتور:Perkins / Stamford
توان اضطراری: 110kva
تاریخ انجام: 1395
 
دیزل ژنراتور | شرکت آپسان موتورز پارسدیزل ژنراتور | کوپله فابریک | شرکت آپسان موتورز پارس
پروژه: نصب و راه اندازی سایت مغان
دیزل ژنراتور: MTU
توان اضطراری: 2000KVA
تاریخ انجام: 1395
پروژه: برج مسکونی زمرد
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 275kva
تاریخ انجام: 1395
 
نیروی زمینی سپاه-پروژه -دیزل ژنراتور-دیزل ژنراتور کامینزپاورپروژه-مجتمع تولیدی وصنعتی-دیزل ژنراتور-دیزل ژنراتورکامینزپاور
پروژه: نیروی زمینی سپاه
دیزل ژنراتور:CumminsPower
توان اضطراری: 150kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه: مجتمع تولیدی و صنعتی - رشت
دیزل ژنراتور:CumminsPower
توان اضطراری: 550kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه طغرول-شرکت آپسان موتورز پارس-دیزل ژنراتورکامینزاستمفورددیزل ژنراتور | شرکت آپسان موتورز پارس | ولوو | استمفورد
پروژه: طغرل
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 275kva
تاریخ انجام: 1396-1395
پروژه: کلینیک ویژه اساتید دانشگاه
دیزل ژنراتور:Volvo/Stamford
توان اضطراری: 500kva
تاریخ انجام: 1395
دیزل ژنراتور کامینزپاور | کنوپی | شرکت آپسان موتورز پارسدیزل ژنراتورولوو استمفورد-شرکت آپساتن موتورز پارس-پروژه
پروژه: جهاد توسعه
دیزل ژنراتور:CumminsPower
توان اضطراری: 150kva
تاریخ انجام: 1394
پروژه: دیتاسنتر شرکت پرهام
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 95kva
تاریخ انجام: 1395
دیزل ژنراتور - شرکت آپسان موتورز پارس-دیزل ژنراتورولوو استمفورددیزل ژنراتور کوپاه فابریک- شرکت آپسان موتورز پارس-دیزل ژنراتور کامینزپاور
پروژه: مرکز مطالعات راهبردی
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 415kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه: جهاد توسعه
دیزل ژنراتور:CumminsPower
توان اضطراری: 150kva
تاریخ انجام: 1394
 
دیزل ژنراتور کامینز - شرکت آپسان موتورز پارسدیزل ژنراتور شرکت آپسان موتورز پارس - کنوپی - دیزل ژنراتور
پروژه: ساختمان اداری پردیس
دیزل ژنراتور:Cummins/Stamford
توان اضطراری: 550kva / 250kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه: برج مسکونی زمرد
دیزل ژنراتور:Volvo/Stamford
توان اضطراری: 275kva
تاریخ انجام: 1395
کنوپی - شرکت آپسان موتورز پارس- دیزل ژنراتورپروژه-دیزل ژنراتور ولوو استمفورد-دیتاسنتر-دیزل ژنراتور
پروژه: ساختمان اداری اول مارکت
دیزل ژنراتور:Cummins/Stamford
توان اضطراری: 150kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: دیتاسنتر شرکت پرهام
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 95kva
تاریخ انجام: 1395
linkedininstagramgooglefacebook
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب